Paslaugos
  • Indėlių priėmimas
  • Paskolų suteikimas
  • Garantijų išleidimas
  • Konsultacijos

Tikslas: Užtikrinti stabilią, patikimą ir pelningą Kredito unijos veiklą.

Misija: Teikti finansines paslaugas Kredito unijos nariams, vadovaujantis Tarptautiniais kredito unijų veiklos principais, mokslo pasiekimais, Lietuvos įstatymais ir Lietuvos banko nutarimais.

Vizija: Būti patikima, inovatyvia ir populiaria Kredito unija Panevėžio regione.

Susisiekite su mumis