Apie mus

Apie mus

Kredito unijos vienija žmones ir sudaro  galimybes tobulėti finansų srityje. Istoriškai kredito unijos veikla grindžiama tikėjimu  asmens dorumu, kilnumu ir gerosiomis savybėmis, kur visi yra verti pagarbos ir nė vienas asmuo nėra svarbesnis už  kitą. Mokymasis visą gyvenimą, šeimos finansai, verslumo ugdymas – tai tik kelios pagrindinės sritys, kuriose kredito unijos padeda bendruomenės nariams atsakyti į gyvenime kylančius klausimus, tuo tarpu santaupos, kreditai ir kitos finansinės paslaugos yra pagrindiniai materialiniai svertai, įgalinantys žmones padėti sau patiems.

2012 m. gegužės 11 d. veiklą pradėjusios kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ (toliau – Kredito unija) tikslai, jų įgyvendinimo būdai, misija, vizija ir paslaugos yra  šios Kredito unijos steigėjų bei vadovų siekiai apjungti narius ir jų finansinius išteklius bendram rezultatui.

Tikslas:

Užtikrinti stabilią, patikimą ir pelningą Kredito unijos veiklą.

Uždaviniai:

  • laikytis stabilios augimo strategijos;
  • vykdyti Lietuvos banko nutarimus ir nurodymus;
  • rūpintis Kredito unijos narių finansiniais klausimais;
  • nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą;
  • priimti terminuotus ir neterminuotus indėlius iš Kredito unijos narių;
  • teikti ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas  Kredito unijos nariams;
  • skatinti pagarbą Kredito unijos nariams, abipusį pasitikėjimą, aktyvų įsitraukimą į Kredito unijos veiklą;
  • užtikrinti darbuotojų kompetenciją, kvalifikaciją ir atsakomybę;
  • nuolat stiprinti Kredito unijos vidaus kontrolę;
  • skirti deramą dėmesį tradicijų ir aukštos Kredito unijos kultūros puoselėjimui bei aplinkosaugai.

 

Misija:

Teikti Kredito unijos nariams finansines paslaugas, vadovaujantis Tarptautiniais kredito unijų veiklos principais, mokslo pasiekimais, Lietuvos įstatymais ir Lietuvos banko nutarimais.

Vizija:

Būti patikima, inovatyvia ir populiaria Kredito unija Panevėžio regione.