Informacija unijos nariams dėl duomenų pasikeitimo

Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 4 str. 1 p. nuo 2018 m. kredito unija privalo būti centrinės kredito unijos nare. Įgyvendinant įstatymo reikalavimus, Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ 2017-12-22 tapo Lietuvos centrinės kredito unijos nare. Šiuo metu vykdant informacinių sistemų bei mokėjimų sistemos integravimo į LKU grupės sistemas darbus, dėl kurių Kredito unija Jums galės pasiūlyti kokybiškesnes bei naujas paslaugas, bus keičiamos su Jumis sudarytų mokėjimo paslaugų sutarčių nuostatos.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Dėl atsiskaitomosios sąskaitos numerio (IBAN)

Vadovaujantis atsiskaitomosios sąskaitos sutartimi bei LR mokėjimų įstatymo nuostatomis, informuojame, kad nuo 2018-08-01 bus keičiamas Jūsų sąskaitos numeris(-iai) (IBAN). Apie tai Jus informuosime laiškais, kurie jau išsiųsti Jūsų nurodytais adresais. Pasikeitus Jūsų banko sąskaitos (-ų) numeriui (-iams) (IBAN), rekomenduojame informuoti apie šiuos pasikeitimus trečiąsias šalis, kurios vykdo jums reguliarius ar nereguliarius pinigų pervedimus.

Jeigu nesutinkate su šiais pakeitimais, Jūs turite teisę nedelsdamas (-a) ir nemokėdamas (-a) jokio komisinio atlyginimo nutraukti banko sąskaitos (-ų), skirtos (-ų) atsiskaitymams, sutartį (toliau – Sutartį) iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai. Jums nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su Sutarties pakeitimais.

Taip pat informuojame, kad vykdant informacinių sistemų bei mokėjimų sistemos integravimo į LKU grupės sistemas darbus, keisis kredito unijoje laikomų indėlių ir išduotų paskolų/ kreditų palūkanų skaičiavimo bei mokėjimo sąlygų metodika, t.y. dėl pasikeitusios dienų skaičiaus metuose skaičiavimo bazės nežymiai koreguosis gaunamų palūkanų už indėlius bei už paskolas/ kreditus mokamos palūkanų sumos.

Dėl indėlių

Šiuo metu sutartyje numatyta sąlyga: „Skaičiuojant palūkanas, pagal Sutartį kalendorinių metų dienų skaičius prilyginamas 360, o kalendorinio mėnesio dienų skaičius prilyginamas 30.“ Atlikus integravimo veiksmus bus taikoma sąlyga: „Palūkanos skaičiuojamos nuo indėlio sąskaitoje esančios sumos, laikant, kad mėnesyje yra faktinis dienų skaičius, o metuose yra 365 dienos, išskyrus, kai indėlio suma įskaitoma ne indėlio sutarties sudarymo dieną“.

Dėl paskolų/ kreditų

Šiuo metu sutartyje numatyta sąlyga: „Palūkanos apskaičiuojamos laikant, kad metuose yra 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų skaičius.“ Atlikus integravimo veiksmus bus taikoma sąlyga: „Palūkanos skaičiuojamos nuo Paskolos gavėjo paimtos ir negrąžintos paskolos sumos laikant, kad metuose yra 365 dienos, o mėnesyje – 28, 29, 30 ir 31 diena, atitinkamai pagal kalendorių. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos paskolos suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki paskolos grąžinimo Unijai dienos imtinai“.

Dėl visų aukščiau išvardintų pakeitimų kredito unijos klientai jokių papildomų finansinių išlaidų nepatirs.

Kilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel. 8 (45) 431003 arba el. paštu – info@paneveziounija.lt.

Po Kredito unijos informacinių sistemų integravimo į LKU grupės sistemą darbų, Jums pasiūlysime naujų paslaugų, tokių kaip internetinė bankininkystė, mokėjimo kortelės, momentiniai atsiskaitymai tarp LKU grupės narių.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

Administracijos vadovė                                                                                             Neringa Sakalauskienė

Grįžti atgal