Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ bendradarbiauja su INVEGA

s1_1354867891_newdreamstime_14439461[1]INVEGA – valstybinė įmonė, teikianti paskolų smulkiajam ir vi­dutiniam verslui garantijas Kredito įstaigoms bei administruojanti dalinį pasko­lų palūkanų kompensavimą. Kalbiname INVEGA generalinį direktorių Audrių Zabotką.

Kodėl INVEGA bendradarbiauja su kredito unijomis? Kuo tai naudinga verslininkams?

INVEGA siekia bendradarbiauti su visomis kredito ar lizingo paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Tarp kredito įstaigų yra ir kredito unijų, kurios turi platų klientų ratą visoje Lietuvoje, ypač miesteliuose, kaimo vietovėse ir aukščiausią nedarbo lygį turinčiuose regionuose. Bendradarbiaudami su kredito unijomis, siekiame užtikrinti, kad finansavimą su INVEGA garantija galėtų gauti bet kuri Lietuvoje veikianti įmonė, nesvarbu, kurioje vietoje vykdo savo veiklą.

Neseniai pasirašyta sutartis su kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa”. Kaip tai paveiks smulkiuosius verslininkus Panevėžio regione?

Šiuo metu atnaujinamos ir pasirašomos naujos bendradarbiavimo sutartys su daugeliu kredito įstaigų. Siekiame smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams suteikti  kuo daugiau patrauklių verslo finansavimą gerinančių galimybių. INVEGA misija –  didinti ir tobulinti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) augimą ir konkurencingumą žinių ekonomikoje palengvinant priėjimą prie finansavimo šaltinių bei skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Kadangi finansavimo šaltinių „tiekėją”, ypač smulkiajam verslui, pakeisti nėra taip paprasta, siekiame, kad INVEGA valstybės garantijomis galėtų pasinaudoti ir kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa” klientai.

Panevėžio regiono plėtros plane numatyta skatitinti mokslo ir technologijų plėtrą, pritraukti užsienio investicijas. Kokie INVEGA pagalba pasinaudoję verslai jau veikia šiame regione?

Per 11 INVEGA veiklos metų Panevėžio regione suteikta virš 400 garantijų, kurių vertė –  109,4 mln. Lt, o garantuotų paskolų suma siekė 166,7  mln. Lt. Su INVEGA garantija regione investavusių verslų įvairovė taip pat labai didelė. Patys populiariausi –  medienos dirbinių (8,93 proc.) ir metalo gaminių (8,19 proc.) verslai, viešbučiai ir viešasis maitinimas (7,2 proc.), maisto pramonė (5,96 proc.), statyba (5,21 proc.), baldų gamyba (4,96 proc.).

Ką turi įvertinti verslininkas, norintis pasinaudoti INVEGASVV skatinimo priemonėmis? Kur kreiptis? Kokie dokumentai reikalingi?

Pirmiausia verslininkui reikalinga reali verslo idėja ir tikėjimas savo jėgomis. Jis turi suprasti, kad valstybės intervencija – pagalba gaunant finansavimą –  pateisinama tik tada, kai finansavimo reikalaujantis naujas verslas ar esamo plėtra turi perspektyvą ir projektas, kuriam bus suteikta parama,  generuos pakankamą grąžą, kurios užteks paskolos palūkanoms mokėti ir paskolai grąžinti. Norintis pasinaudoti INVEGA  paslaugomis, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovas pirmiausia turi kreiptis į pasirinktą kredito įstaigą ir derėtis dėl paskolos sąlygų. Visi dokumentai tvarkomi kredito įstaigoje.

Grįžti atgal