Neeilinio visuotinio narių susirinkimo atšaukimas

Unijos logotipas

Gerbiami unijos nariai,

Informuojame, jog 2017 m. vasario 2 d. 10 val. šaukiamas Kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Sabonių g. 4, Ėriškių k., Panevėžio r. sav., veiklos adresas Kranto g. 2, Panevėžys (toliau – „Kredito unija“), neeilinis visuotinis narių susirinkimas (pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas buvo numatytas 2017 m. vasario 7 d. 14 val.) yra atšaukiamas ir neįvyks, kadangi nepavyko surasti asmenų, kurie galėtų eiti Kredito unijos stebėtojų tarybos ir valdybos narių pareigas. Kredito unijos valdybos sprendimu, atšaukiamo visuotinio narių surinkimo darbotvarkės klausimai bus svarstomi artimiausiame eiliniame Kredito unijos visuotiniame narių susirinkime, kuris įvyks 2017 m. kovo mėnesį (tiksli data bus nustatyta vėliau), nebent iki eilinio visuotinio narių susirinkimo paaiškėtų, jog tokių klausimų svarstymas tapo nebeaktualus.

Kredito unijos administracija

Grįžti atgal