Pasirašyta sutartis su audito kompanija UAB Grant Thornton Rimess

13312923236fcq542013 m. birželio 5 d.

Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa” (toliau – Kredito unija) pasirašė nepriklausomo audito atlikimo sutartį su kompanija UAB Grant Thornton Rimess. Audituojamas laikotarpis – 2013 m. „Vykdant LR Kredito unijų įstatymą, sekančiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui ir Lietuvos bankui turėsime pateikti nepriklausomo audito patikrintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir audito kompanijos išvadą. Šiam tikslui pasirinkta UAB Grant Thornton Rimess, su kuria pasirašyta audito sutartis. Pirmojo susitikimo su nepriklausomais auditoriais metu aptartas šių metų darbų planas ir jo chronologija. Darbas šioje srityje prasidės jau rugpjūčio mėn.” – sakė Kredito unijos valdybos pirmininkas Valdas Savickas.
„Stiprinant rizikos valdymo procedūras ir vykdant teisės aktus, jau baigiami rengti vidaus auditoriaus kandidatūros dokumentai, kurie bus pateikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai dėl leidimo gavimo eiti šias pareigas Kredito unijoje. Gavus leidimą, vidaus auditoriaus kandidatūra bus pateikta stebėtojų tarybai tvirtinimui ir tai tik sustiprins Kredito unijos visų rūšių rizikos valdymą.
Šiais veiksmais tiesiog vykdome teisės aktus, reglamentuojančius kredito įstaigų veiklą ir siekiame, kad Kredito unijos priežiūrinę veiklą apibūdinantys normatyvai būtų vykdomi ne tik formaliai, bet savo ideologiniu turiniu ir ekonomine logika ypatingai aiškiai ir paprastai atspindėtų mūsų kredito įstaigos veiklos būklę” – teigė Valdas Savickas.

Grįžti atgal