Narystė

Kredito unijos “Panevėžio regiono taupomoji kasa” (toliau – Kredito unija) nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Panevėžio rajono savivaldybėje ar su šia savivaldybe besiribojančių savivaldybių teritorijose (Panevėžio miesto, Pakruojo, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Anykščių, Ukmergės, Kėdainių, Radviliškio rajonų). Kredito unijos nariais gali būti Kredito unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai), neatsižvelgiant į aukščiau paminėtą kriterijų.

Kredito unijos narys turi įsigyti 30 EUR vertės pajų, kuris jam grąžinamas  vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo nuostatomis pasibaigus narystei Kredito unijoje, bei sumokėti vienkartinį 30 EUR stojamąjį mokestį.

Asmuo, norintis įstoti į Kredito uniją, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • prašymą įstoti į Kredito uniją.

 

 

Fizinio asmens prašymas įstoti į Kredito uniją

Fizinio asmens anketa