Veiklos paskola

Veiklos paskolą galite panaudoti kredito unijos “Panevėžio regiono taupomoji kasa” (toliau – Kredito unija) narių ir jų šeimos narių tikslų įgyvendinimui: pradėti individualią veiklą, įsigyti vertingą pirkinį, sumokėti už paslaugas arba panaudoti kitiems poreikiams.

Maksimalus veiklos paskolos terminas – iki 15 metų, įkeičiant Kredito unijos naudai nekilnojamąjį turtą. Įkeičiamo turto vertė turi būti privalomai įvertinta tik licencijuotų turto vertintojų, apdraudusių savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu.

Daugiau informacijos apie reikalingus pateikti dokumentus bei sąlygas teiraukitės Kredito unijos buveinėje arba tel: 8 (45) 431003 ir el. paštu: info@paneveziounija.lt

Visais atvejais skolinkitės atsakingai, įvertinę savo galimybes grąžinti paskolą

  • Neskubėkite imti paskolą, perskaitykite sutarties sąlygas;
  • Sužinokite visus taikomus mokesčius;
  • Atkreipkite dėmesį į paskolos mokėjimo grafiką bei paskolos grąžinimo įmokas. Įvertinkite, ar galėsite mokėti tokio dydžio mokėjimus kiekvieną mėnesį.

 

 

Paraiška veiklos paskolai

Laidavimo paraiška fiziniam asmeniui

Laidavimo paraiška juridiniam asmeniui