Kreditavimo operacijos

Kreditavimo operacijos

Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis

 

                          

nuo 0,5% paskolos sumos, min. 28,96 EUR

Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis

 

             

nuo 0,5% negrąžintos paskolos sumos, min. 28,96 EUR

Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau
sutartyje numatytų terminų

 

    

nuo 1%

Įsipareigojimo mokestis

   

nuo 1%

Paskolos sutarties valiutos keitimas

     Pagal susitarimą  

Dokumentų analizės mokestis, nariui atsisakius
Kredito unijos finansavimo paslaugų

    nuo 0,5% prašomos paskolos sumos, min. 28,96 EUR

Mokėjimų grafiko siuntimas registruotu laišku

      2,90 EUR  

Daugiau informacijos teiraukitės Kredito unijos buveinėje arba tel: 8 (45) 431003 ir el. paštu: info@paneveziounija.lt