Šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas

Unijos logotipas

Gerbiami unijos nariai,

2017 m. kovo 28 d. 10 val. AB „Panevėžio butų ūkis“ patalpose, esančiose adresu Beržų g. 48, Panevėžys, šaukiamas Kredito unijos Panevėžio regiono taupomoji kasa, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Sabonių g. 4, Ėriškių k., Panevėžio r. sav., veiklos adresas Kranto g. 2, Panevėžys (toliau – „Kredito unija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 09 val. 00 min. ir baigiama 10 val. 00 min.

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyktų, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas ir įvyks 2017 m. kovo 31 d. 14 val. (dalyvių registracija pradedama 13 val. 00 min. ir baigiama 14 val. 00 min.) AB „Panevėžio butų ūkis“ patalpose, esančiose adresu Beržų g. 48, Panevėžys.

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko rinkimas;
 2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas;
 3. Kredito unijos stebėtojų tarybos 2016 metų ataskaitos pristatymas ir įvertinimas;
 4. Kredito unijos valdybos 2016 metų ataskaitos pristatymas ir įvertinimas;
 5. Kredito unijos paskolų komiteto 2016 metų ataskaitos pristatymas ir įvertinimas;
 6. Kredito unijos vidaus audito tarnybos 2016 metų ataskaitos pristatymas ir įvertinimas;
 7. Audito įmonės audituoto Kredito unijos 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir auditoriaus išvados pristatymas. 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
 8. Kredito unijos 2016 metų pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2016 metų pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas;
 9. Kredito unijos 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 10. Audito įmonės paskyrimas 2017 m. metinei finansinei atskaitomybei patikrinti ir lėšų limito už suteiktą paslaugą nustatymas;
 11. Kredito unijos įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas;
 12. Kredito unijos Rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimas;
 13. Įgaliojimų suteikimas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei dokumentais, susijusiais su numatyta darbotvarke, Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2017 m. kovo 23 d. (jeigu būtų šaukiamas pakartotinis susirinkimas – nuo 2017 m. kovo 28 d.) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kredito unijos patalpose, esančiose adresu Kranto g. 2, Panevėžys.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovas Darius Jasiulis, tel. Nr. 8-45-431003, el. paštas info@paneveziounija.lt

 

Kredito unijos administracija

Grįžti atgal