Šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Gerb. unijos nariai,

2018 m. lapkričio 05 d. 10 val. paslaugų komplekso „Šermutas“ patalpose, esančiose adresu Panevėžio Aplinkkelio g. 5, Šilagalio kaimas, Panevėžio rajonas, šaukiamas Kredito unijos Panevėžio regiono taupomoji kasa, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Sabonių g. 4, Ėriškių k., Panevėžio r. sav., veiklos adresas Kranto g. 2, Panevėžys (toliau – „Kredito unija“), neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 09 val. 30 min. ir baigiama 10 val. 00 min.

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyktų, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas ir įvyks 2018 m. lapkričio 06 d. 10 val. (dalyvių registracija pradedama 09 val. 30 min. ir baigiama 10 val. 00 min.) paslaugų komplekso „Šermutas“ patalpose, esančiose adresu Panevėžio Aplinkkelio g. 5, Šilagalio kaimas, Panevėžio rajonas.

Šaukiamo neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais bei dokumentais Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2018 m. spalio 25 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kredito unijos patalpose, esančiose adresu Kranto g. 2, Panevėžys.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas info@paneveziounija.lt

 

 

Grįžti atgal