Šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas

Gerbiami unijos nariai,

2018 m. kovo 28 d. 10 val. AB „Panevėžio butų ūkis“ patalpose, esančiose adresu Beržų g. 48, Panevėžys, šaukiamas Kredito unijos Panevėžio regiono taupomoji kasa, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Sabonių g. 4, Ėriškių k., Panevėžio r. sav., veiklos adresas Kranto g. 2, Panevėžys (toliau – „Kredito unija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 09:30 val. ir baigiama 10:00 val.

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei dokumentais Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2018 m. kovo 22 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kredito unijos patalpose, esančiose adresu Kranto g. 2, Panevėžys.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu 2018 m. kovo 30 d. 13 val. (dalyvių registracija pradedama  12:30 val. ir baigiama 13:00 val.).

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovas Darius Jasiulis, tel. Nr. 8-45-431003, el. paštas info@paneveziounija.lt

 

Kredito unijos administracija

Grįžti atgal