Tarp ŽŪPGF ir Kredito unijų vyrauja pasitikėjimas

s1_1354867898_newfarmer_and_carrots_field[1]Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa”, pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” (ŽŪPGF), žemdirbiams, SVV kaime ir žemės ūkio produktų perdirbėjams sudarys palankesnes kreditavimo sąlygas. Apie unijų ir ŽŪPGF sinergijos naudą pasakoja fondo  direktorės pavaduotoja, Garantijų skyriaus viršininkė Roma Globienė.

Kodėl ŽŪPGF bendradarbiauja su kredito unijomis? Kuo tai naudinga ūkininkams, kaime veikiančioms SVV įmonėms?

2005 m. ŽŪPGF suteikta teisė neišskirti iš kitų finansų institucijų ir kredito unijų. 2009 m. pabaigoje-2010 m.pradžioje kredito unijos pradėjo aktyviau veikti šioje srityje ir patys ėmė drąsiau kreiptis.  . Pernai už ūkininkams kredito unijose paskolintus 47 mln. litų suteiktos 135 garantijos už 33 mln. litų. Šiemet per devynis mėnesius suteiktos 48 garantijos už 20 mln. litų  -daugiau nei pusė pernykštės sumos. Tai rodo, kad kredito unijos mumis vis labiau pasitiki ir tampa lygiaverčiais partneriais su bankais.
Ūkininkai patenkinti, nes  su kredito unijomis jiems dirbti paprasčiau – jos arčiau, darbuotojai asmeniškai pažįsta ūkininkus ir pasitiki jais net  esant prastesnei finansinei situacijai.
Ūkininkams svarbu tai, kad suteiktus garantiją įkeičiamas tik už paskolintą sumą įsigytas , o ne visas ūkininko turtas. Pavyzdžiui, jeigu įsigijus traktorių ūkininkui kilo bėdų, jis turės užstatyti traktorių, o ūkis išvengs bankroto. Ūkininkas taip pat sutaupo ir skolinimosi kaštus, nes nereikia vertinti turto ir pan. Siekiame padėti smulkiems ūkininkams įsitvirtinti kaime – ūkininkauti, vystyti šeimos, nedidelius pramoninius ūkius. Parama teikiama ne tik ūkininkams, bet ir kitam SVV kaime – medienos, kaimo turizmo ir panašiems verslams. Yra ir alternatyvių verslų. Pastaruoju metu suaktyvėjo biokuro projektai. Tai stambesni projektai, kuriuos kredituoja didesnės kredito unijos. Tačiau beveik 80 procentų besikreipiančiųjų yra SVV ūkininkai.

Esate sudarę sutartis su visomis regiono kredito unijomis. Neseniai pasirašyta sutartis su kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa”. Kaip tai paveiks smulkiojo verslo atstovus Panevėžio regione?

Visos kredito unijos yra sudariusios su mumis sutartis, tik ne visos aktyviai bendradarbiauja. Ūkiams nauja kredito unija yra labai gerai, nes atsiranda konkurencija –  paprastai kredito unijų palūkanos yra didesnės nei bankų, tačiau pastebima, kad jos mažėja, nes tarp unijų auganti konkurencija skatina siūlyti labai įvairias palūkanas. Todėl ūkininkas gali rinktis jam geriausias sąlygas siūlančią uniją. Panevėžio apskrityje šiemet  už paskolintus 3,2 mln. litų suteikta 15 garantijų ir garantuota 2,2 mln. litų.
ŽŪPGF misija – padėti žemdirbiams, SVV įmonėms kaime bei žemės ūkio produktų perdirbėjams kurti ir plėtoti verslą, gaminti konkurencingą produkciją, sudarant palankias kreditavimo sąlygas. Kokie ŽŪPGF pagalba pasinaudoję verslai ir ūkiai jau veikia Panevėžio regione, kokie jų pasiekimai?

Panevėžio regionas yra tarp pirmaujančių pagal suteiktas garantijas. Ūkininkai aktyviai naudojasi paskolomis, vykdoma daug projektų. Ši apskritis šalyje yra antra po Kauno, čia vyrauja pieno, augalininkystės ūkiai. Parama reikalinga, nes ūkininkai, neturintys pakankamai turto ar žemės – Daugelis turi tik apie penktadalį nuosavos žemės, likusi yra nuomojama – gali gauti kreditus. Žemei įsigyti taip pat teikiame garantijas, o ją perkant, kaip ir kitais atvejais, įkeisti reikės jau įsigijus. Pernai ir šiemet tokia paslauga sulaukė didžiulės paklausos, o nauji reikalavimai žemės pardavimui turėtų dar paskatinti šią rinką.

Ką turi įvertinti verslininkas, siekiantis gauti ŽŪPGF paramą? Kur kreiptis? Kokie dokumentai reikalingi?

Ūkininkai turi kreiptis į kredito įstaigą – banką ar kredito uniją ir, užpildyti supaprastintą paraišką. Ūkis turi būti registruotas, reikia pateikti ūkio finansinę atskaitomybę kitus dokumentus. Ūkininkas gali nieko neturėti – dar tik pradėti veiklą – garantijos teikiamos ir pradedantiems jauniems ūkiams. Nesėkmės atveju fondas įsipareigojęs padengti nuostolius. Tačiau pasitikime bankais ir kredito unijomis – jie įvertina, kam galima teikti kreditus.

Grįžti atgal