Garantijos

Garantija – tai priemonė, užtikrinanti įsipareigojimų vykdymą ir suteikianti daugiau garantijų dėl sutarties įvykdymo kiekvienai iš sandorio šalių. Kredito unija “Panevėžio regiono taupomoji kasa” (toliau – Kredito unija), suteikdama garantiją kitai šaliai, garantuoja už klientą, kad pastarasis įvykdys tam tikrus savo įsipareigojimus. Tačiau jeigu klientas pažeidžia susitarimo sąlygas, garantijos gavėjas turi teisę pateikti Kredito unijai pretenziją, kuri, vadovaujantis Kredito unijos suteikta garantija, bus patenkinta.
Kredito unija teikia šias garantijų rūšis:

  • avanso grąžinimo;
  • mokėjimo;
  • sutarties vykdymo;
  • pasiūlymo.

Kiekviena garantija taikoma konkrečiam sandoriui, prioritetą teikiant išleidžiamoms garantijoms už deponuotas lėšas.

Daugiau informacijos apie reikalingus pateikti dokumentus bei sąlygas teiraukitės Kredito unijos buveinėje arba tel: 8 (45) 431003 ir el. paštu: info@paneveziounija.lt

 

Prašymas suteikti garantiją