Narystė

Kredito unijos “Panevėžio regiono taupomoji kasa” (toliau – Kredito unija) asocijuotais nariais gali būti  Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Panevėžio rajono savivaldybės ir kitų savivaldybių, kurios ribojasi su Panevėžio rajono savivaldybe, teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys.

Asocijuotais Kredito unijos nariais gali būti šie juridiniai asmenys:

 • Individualios įmonės;
 • Uždarosios akcinės bendrovės, kurių kontrolinį akcijų paketą turi fiziniai asmenys – kredito unijos nariai;
 • Žemės ūkio kooperatyvai;
 • Visuomeninės organizacijos;
 • Profesinių sąjungų organizacijos;
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos;
 • Kitos smulkaus verslo įmonės, atitinkančios labai mažos arba mažos įmonės statusą.

 

Labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 9 darbuotojai ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,45 mln. eurų.

 

Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 49 darbuotojai ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija 6,95 mln. eurų
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 4,92 mln. eurų.

 

Kredito unijos asocijuotas narys turi sumokėti 30 EUR vertės stojamąjį mokestį ir įsigyti 145 EUR vertės pajų. Juridinio asmens akcininkai, valdantys kontrolinį akcijų paketą (50 procentų plius vieną akciją), taip pat turi būti įstoję į Kredito uniją.

 

Dokumentų, reikalingų stojant į Kredito uniją, sąrašas:

 • Juridinio asmens valdymo organo (akcininkų, dalininkų, narių arba savininko) sprendimas įstoti į Kredito uniją, įsigyti privalomą ir papildomą pajų, ir įgalioti juridinio asmens atstovą.
 • Registravimo pažymėjimo, įstatų ir finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos (individualios įmonės pateikia nuostatų kopiją).
 • Išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro.
 • Pažyma apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį, kuris negali viršyti 50 (tik individualios įmonės ir UAB).
 • Akcininkų, valdančių daugiau nei 10% sąrašas su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (tik UAB).

 

Juridinio asmens prašymas įstoti į Kredito uniją

Juridinio asmens anketa