Žemės ūkio veiklos parama

Kredito unija “Panevėžio regiono taupomoji kasa” (toliau – Kredito unija) teikia šias žemės ūkio sektoriaus finansavimo paskolas:

Paskola žemei pirkti

Tai paskola, skirta žemės ūkio paskirties žemei pirkti.
Maksimalus paskolos terminas – iki 10 metų. Pakankamai ilgas paskolos terminas leis sumažinti paskolos įmokas, todėl galėsite ne tik išplėsti turimus žemės plotus, bet ir liks laisvų lėšų kitoms reikalingoms investicijoms (pvz. technikai ar įrangai įsigyti).

Paskolos užtikrinimo priemonės:

 •  perkama žemės ūkio paskirties žemė;
 •  UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” garantija;
 •  kitas turtas, jei to pageidauja klientas;
 •  laidavimas arba garantija.

 

Paskola investicijoms

Tai paskola, skirta ilgalaikėms investicijoms finansuoti. Jei Jums reikalinga technika (traktoriai, kombainai ar kita technika), norite įsigyti naujos įrangos ar reikalingos lėšos statybai arba remontui, ši paskola skirta būtent tam.
Maksimalus paskolos terminas – iki 10 metų.

Paskolos užtikrinimo priemonės:

 • žemės ūkio paskirties žemė;
 • UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” garantija;
 • nekilnojamasis turtas;
 • žemės ūkio technika;
 • kitas turtas, jei to pageidauja klientas;
 • laidavimas arba garantija.

Paskola sezoniniams darbams

Tai paskola skirta apyvartinių lėšų finansavimui (trąšų, sėklų, chemikalų, kuro įsigijimui ir pan.).
Maksimalus paskolos terminas – iki 12 mėnesių.

Paskolos užtikrinimo priemonės:

 • žemės ūkio paskirties žemė;
 • UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” garantija;
 • išmokų iš NMA įkeitimas;
 • laidavimas arba garantija;
 • kitas turtas.

 

Daugiau informacijos apie reikalingus pateikti dokumentus bei sąlygas teiraukitės Kredito unijos buveinėje arba tel: 8 (45) 431003 ir el. paštu: info@paneveziounija.lt

 

Paraiška žemės ūkio veiklos paskolai

Laidavimo paraiška fiziniam asmeniui

Laidavimo paraiška juridiniam asmeniui

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paraiška trumpalaikiam finansavimui (be paramos)

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paraiška investiciniam finansavimui (su parama)

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paraiška investiciniam finansavimui (be paramos)