kreditavimo operacijos

 

Kreditavimo operacijos

Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis

nuo 0,5% paskolos sumos, min. 144,81 EUR

Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis

nuo 0,5% negrąžintos paskolos sumos, min. 115,85 EUR

Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje numatytų terminų

nuo 1%

Įsipareigojimo mokestis

nuo 1%

Paskolos sutarties valiutos keitimas

 Pagal susitarimą

Dokumentų analizės mokestis, nariui atsisakius Kredito unijos finansavimo paslaugų

nuo 0,5% prašomos paskolos sumos, min. 144,81 EUR
Atsakymo į raštišką paklausimą, pažymos trečiajai šaliai, rašto dėl galimo finansavimo parengimas 86,89 EUR
Mokėjimų grafiko siuntimas registruotu laišku

2,90 EUR
Garantijos suteikimo mokestis

nuo 0,5% garantijos sumos, min. 57,92 EUR

Garantijos sąlygų keitimo mokestis

nuo 0,25% garantijos sumos, min. 28,96 EUR

 

Daugiau informacijos teiraukitės Kredito unijos buveinėje arba tel: 8 (45) 431003 ir el. paštu: info@paneveziounija.lt