Visuotinio narių susirinkimo priimti nutarimai (2018-11-06)

Kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“

visuotinio narių susirinkimo priimti nutarimai

 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2018-11-06 įvyko neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. b) stebėtojų tarybos nariu ir pirmininku išrinktas Jonas Povilionis, kuris pradės eiti pareigas nuo Lietuvos banko leidimo išdavimo dienos;
  1. b) iš valdybos pirmininko pareigų atšaukta Neringa Sakalauskienė,
  2. c) valdybos pirmininku išrinktas Mantas Janavičius;

 

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas info@paneveziounija.lt

 

Grįžti atgal